Trang chủ » Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình – Ngữ văn 7 tập 1

Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình – Ngữ văn 7 tập 1

1. Tên tác giả của những tác phẩm sau:
 
Trả lời:
 
 
2. Sắp xếp cho khớp tác phẩm và nội dung tư tưởng, tình cảm:
 
Trả lời:
 
 
3. Sắp xếp lại cho khớp tác phẩm (hoặc đoạn trích) và thể thơ:
 
Trả lời:
 
 
4. Hãy tìm những ý kiến mà em cho là không chính xác:
 
a) Đã là thơ thì nhất thiết chỉ được dùng phương thức biểu cảm.
 
b) Thơ trữ tình là một kiểu văn bản biểu cảm.
 
c) Ca dao trữ tình là một kiểu văn bản biểu cảm.
 
d) Tùy bút cũng là một kiểu văn bản biểu cảm.
 
e) Thơ trữ tình chỉ được dùng lối nói trực tiếp để biểu hiện tình cảm, cảm xúc.
 
g) Thơ trữ tình có thể biểu hiện gián tiếp tình cảm, cảm xúc qua kể chuyện, miêu tả và lập luận,…
 
h) Ngôn ngữ thơ trữ tình cần cô đọng, giàu hình ảnh và gợi cảm.
 
i) Thơ trữ tình phải có một cốt truyện hay và một hệ thống nhân vật đa dạng.
 
k) Thơ trữ tình phải có một hệ thống lập luận chặt chẽ.
 
Trả lời:
 
Các ý kiến không chính xác: a, e, i. k.
 
5. Điền vào chỗ trống trong những câu sau:
 
a) Khác với tác phẩm của các cá nhân, ca dao trữ tình (trước đây) là những bài thơ, câu thơ có tính chất… và…
 
b) Thể thơ được ca dao trữ tình sử dụng nhiều nhất là…
 
c) Một số thủ pháp nghệ thuật thường gặp trong ca dao trữ tình:…
 
Trả lời:
 
a)  tập thể, truyền miệng
 
b)  lục bát
 
c)  ẩn dụ, so sánh, tượng trưng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top