Trang chủ » Soạn bài Luyện từ và câu Tiếng Việt lớp 3

Soạn bài Luyện từ và câu Tiếng Việt lớp 3

Câu 1 (trang 8 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau

Đáp Án:

Các từ chỉ sự vật là: tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

Câu 2 (trang 8 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:

a) Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c) Cánh diều như dấu "á"

Ai vừa tung lên trời.

d) Ơ, cái dấu hỏiTrông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe

Đáp Án:

Những sự vật được so sánh với nhau:

Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.

Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Cánh diều được so sánh với dấu "á".

Dấu hỏi được so sánh như vành tai nhỏ.

Câu 3 (trang 8 sgk Tiếng Việt 3): Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Đáp Án:

Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai nhỏ vì đó là nhận xét đúng. Cái dấu hỏi cũng tròn và cong như một vành tai người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top