Trang chủ » Soạn bài tập đọc Cuộc họp của chữ viết lớp 3

Soạn bài tập đọc Cuộc họp của chữ viết lớp 3

Câu 1 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?

Đáp Án:

Các chữ cái và các dấu câu họp bàn về việc giúp đỡ em Hoàng đặt dấu chấm câu cho đúng chỗ để câu văn được rõ nghĩa, ý văn được rành mạch.

Câu 2 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng ?

Đáp Án:

Cuộc họp đề ra một cách để giúp bạn Hoàng: mỗi khi Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Chấm phải nhắc bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa để chấm cho đúng chỗ.

Câu 3 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp :

a) Nêu mục đích cuộc họp

b) Nêu tình hình của lớp

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.

d) Nêu cách giải quyết.

e) Giao việc cho mọi người.

Đáp Án:

a) Nêu mục đích cuộc họp :

Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.

b) Nêu tình hình của lớp :

Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn em viết thế này: "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi."

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó :

Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến chấm câu, mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

d) Nêu cách giải quyết :

Từ nay Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa trước khi đặt dấu chấm câu.

e) Giao việc cho mọi người :

Anh Dấu Chấm được giao việc : "Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh. Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa …"

Nội dung: Tầm quan trọng của dấu câu. Đặt sai dấu câu sẽ làm sai nội dung.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top