Trang chủ » Soạn bài tập đọc Lừa và ngựa lớp 3

Soạn bài tập đọc Lừa và ngựa lớp 3

Câu 1 (trang 58 sgk Tiếng Việt 3): Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ?

Đáp Án:

Lừa khẩn khoản xin ngựa chở giúp một ít đồ đạc.

Câu 2 (trang 58 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao ngựa không giúp lừa ?

Đáp Án:

Ngựa không giúp lừa vì ngựa ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình, không muốn vất vả chở thêm đồ đạc.

Câu 3 (trang 58 sgk Tiếng Việt 3): Câu chuyện kết thúc như thế nào ?

Đáp Án:

Câu chuyện kết thúc một cách đáng buồn : lừa thì kiệt sức lăn ra chết, ngựa phải nai lưng ra chở hết mọi thứ đồ đạc của chủ.

Câu 4 (trang 58 sgk Tiếng Việt 3): Truyện này muốn nói với em điều gì ?

Đáp Án:

Truyện này muốn nói với em : phải luôn luôn thương bạn và sẵn lòng giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn vì giúp bạn cũng chính là giúp mình, bỏ mặc bạn là tự hại mình.

Nội dung : Bạn bè phải thương yêu giúp đỡ nhau. Lúc bạn gặp khó khăn hoặc hoạn nạn thì rất cần sự giúp đỡ của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top