Trang chủ » Soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm lớp 3

Soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm lớp 3

Câu 1 (trang 39 sgk Tiếng Việt 3): Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?

Đáp Án:

Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.

Câu 2 (trang 39 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Đáp Án:

Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.

Câu 3 (trang 39 sgk Tiếng Việt 3): Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì?

Đáp Án:

Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ

Câu 4 (trang 39 sgk Tiếng Việt 3): Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Đáp Án:

Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi

Câu 5 (trang 39 sgk Tiếng Việt 3): Ai là "người lính dũng cảm" trong truvện này?

Đáp Án:

Chính chú bé chui rào là "người lính dũng cảm" trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top