Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 11: Có chí thì nên, Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 11: Có chí thì nên, Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ

1. Nhớ – viết: 4 khổ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ

     Nếu chúng mình có phép lạ

     Bắt hạt giống nảy mầm nhanh

     Chớp mắt thành cây đầy quả

     Tha hồ hái chén ngọt lành.

      Nếu chúng mình có phép lạ

      Ngủ dậy thành người lớn ngay

      Đứa thì lặn xuống đáy biển

      Đứa thì ngồi lái máy bay.

       Nếu chúng mình có phép lạ

       Hái triệu vì sao xuống cùng

       Đúc thành ông mặt trời mới

       Mãi mãi không còn mùa đông.

        Nếu chúng mình có phép lạ

        Hóa trái bom thành trái ngon

        Trong ruột không còn thuốc nổ

        Chỉ toàn kẹp với bi tròn.

2. a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối …ang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ …íu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi – chạm vào …ức nóng.

Mạch đất ta dồi dào …ức …ống

Nên nhành cây cũng thắp …áng quê hương.

                                 PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì.

Trả lời:

a) Trỏ lối sang – nhỏ xíu – sức nóng – sức sống – thắp sáng

b) (Ông Trạng Nồi) nổi tiếng – đỗ trạng – ban thưởng – rất đỗi – chỉ xin – nói nhỏ – Thuở hàn vi – phải – hỏi mượn – của – dùng bữa – để ăn – đỗ đạt.

3. Viết lại các câu sau cho đúng chính tả .

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn.

b) Sấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Trả lời:

Viết lại cho đúng chính tả

a. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

b. Xấu người, đẹp nết

c. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể

d. Trăng mờ còn tỏ hơn sao

Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top