Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 11: Có chí thì nên, Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 11: Có chí thì nên, Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?

– Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Tô Hoài

– Rặng đào đã trút hết lá.

Trả lời:

– Trời ấm lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Từ này cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

– Rặng đào đã trút hết lá: Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút. Từ này cho biết sự việc đã hoàn tất rồi.

2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống ?

a) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô…thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

Theo NGUYÊN HỒNG

b)

Sao cháu không về với bà

Chào mào… hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na.

Hết hè, cháu vẫn… xa

Chào mào vẫn hót. Mùa na… tàn.

LÊ THÁI SƠN

Trả lời:

Lựa chọn từ

a. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

b. 

Sao cháu không về với bà

Chào mào đã hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na.

Hết hè, cháu vẫn đang xa

Chào mào vẫn hót. Mùa na sắp tàn.

3. Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ.

Đãng trí

Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông :

– Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi :

– Nó sẽ đọc gì thế ?

Trả lời:

Chữa lại cho đúng

Đãng trí

Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ bước vào nói nhỏ với ông:

Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi:

– Nó đọc gì thế? (Nó đang đọc gì thế)


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top