Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 31: Khám phá thế giới, Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 31: Khám phá thế giới, Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói

Câu 1 (trang 125 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài "Nghe lời chim nói" (SGK TV4 tập 2 trang 124)

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại. (Tự kiểm tra cho nhau, sửa chữa những chữ viết sai).

Câu 2 (trang 125 sgk Tiếng Việt 4):

Trả lời:

a) – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n.

* Đó là: là, lạch, lãi, lỏng, lệch, luồn, luồng, lườn, lửng, lững, lòe, lõa v.v…

– Tìm 3 trường hợp chỉ viết với n không viết với l.

* Đó là những từ: Này, nãy, nện, nín, niết, nơm, nấng, nắn, nệm, nến, nước, nượp, niễng, nằm…

b) – Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi:

* Đó là những từ: Lủng củng, đủng đỉnh, bủn rủn, lải nhải, lảng vảng, lẩm cẩm, luẩn quẩn, tẩn mẩn, rủ ri, thủng thẳng…

– Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã:

* Đó là những từ: Bỡ ngỡ, bẽn lẽn, lễ mễ, lỗ chỗ, nhã nhặn, vẽ vời, cãi cọ, dễ dàng, giãy giụa, gỡ gạc, lẫm chẫm, khẽ khàng, lõa xõa v.v…

Câu 3 (trang 125 sgk Tiếng Việt 4): Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 125)

Trả lời:

a)

BĂNG TRÔI

Núi băng trôi lớn nhất trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 ki-lô-mét vuông. Núi băng này lớn bằng nước Bỉ.

b)

SA MẠC ĐEN

Ở nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có cảm giác biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top