Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 31: Khám phá thế giới, Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 31: Khám phá thế giới, Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?

Câu b khác câu a ở chỗ câu có thêm phần câu in nghiêng, đó là các trạng ngữ trong câu.

Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.

– Vì sao (hoặc nhờ có điều gì) mà Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

– Khi nào Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

Câu 3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

– Phần in nghiêng thứ nhất bổ sung cho câu ý nghĩa nguyên nhân.

– Phần in nghiêng thứ hai (sau này) bổ sung cho câu ý nghĩa thời gian.

II. Hướng dẫn giải phần Luyện tập Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 126

Câu 1 (trang 126 sgk Tiếng Việt 4): Tìm trạng ngữ trong cả câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 126)

Trả lời:

Trạng ngữ của câu a là Ngày xưa.

– Trạng ngữ của câu b là Trong vườn

– Trạng ngữ của các câu ở phần c là Từ tờ mờ sáng, Vì vậy, mỗi năm

Câu 2 (trang 126 sgk Tiếng Việt 4): Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về một lần em đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

Trả lời:

Em có thể viết một đoạn văn như sau: "Nhìn phía trước, con đường nhựa bé tí tẹo, vắt lượn lên xuống trông như một nét chì đen kẻ ngoằn ngoèo trên một tấm bản đồ. Bây giờ, em mới thực sự hiểu được khái niệm "đồi núi" mà trước đây trong giờ luyện từ và câu cô đã giải thích. Trên các ngọn núi cao, những dải mây trắng vắt ngang như một tấm lụa mềm, nổi bật trên màu xanh thẫm của lá rừng".

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top