Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 1: Hãy điền những điều cần thiết vào thư chuyển tiền đã cho.

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 2: Theo em khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện.

Trả lời

Người nhận cần viết tên mình, địa chỉ của mình, chữ kí của mình để trả lại bưu điện đồng thời phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận tiền.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top