Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống,Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống,Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

I. Phần nhận xét Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 150

Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong mẩu chuyện trả lời câu hỏi gì? Đọc bài “Con cáo và chùm nho” SGK TV 4 tập 2 trang 150

Trạng ngữ: Để dẹp nỗi bực mình trong mẩu chuyện “Con cáo và chùm nho” trả lời cho câu hỏi: Nhằm mục đích gì? Để làm gì?

Câu 2. Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa mục đích cho câu.

I. Phần luyện tập Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 150, 151

Câu 1 (trang 150 sgk Tiếng Việt 4): Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 150).

a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b) Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng!

c. Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho hoc sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trả lời:

Em xác định các trạng ngữ sau:

a) Câu a có trạng ngữ chỉ mục đích là: Để tiêm phòng dịch cho trẻ em

b) Câu b có trạng ngữ chỉ mục đích là: Vì Tổ quốc

c) Câu c có trạng ngữ chỉ mục đích là: Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Câu 2 (trang 151 sgk Tiếng Việt 4): Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống trong các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 151)

a) ….. xã em vừa đào một con mương.

b) …., chúng em quyết học tập và rèn luyện thật tốt.

c) ….., em phải năng tập thể dục..

Trả lời:

Em tìm và điền vào các câu đã cho như sau:

a. Để có đủ nước phục vụ nông nghiệp, xã em vừa đào một con mương.

b) Để trở thành các cháu ngoan của Bác Hồ, chúng em quyết học tập và rèn luyện thật tốt.

c) Muốn có một cơ thể cường tráng, em phải năng tập thể dục..

Câu 3 (trang 151 sgk Tiếng Việt 4): Thêm chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ trống để có các câu hoàn chỉnh câu (các chủ ngữ, vị ngữ ngữ được thêm là phần in đậm)

Trả lời:

a) Vì sao chuột thường gặm các vật cứng? Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi, chuột phải luôn tìm các vật cứng mà gặm.

b) … Để tìm thức ăn, lợn thường lấy mõm dũi đất lên. Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top