Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Câu 1 (trang 159 sgk Tiếng Việt 5):

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ dưới đây, hãy lập bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang.

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Câu 2 (trang 160 sgk Tiếng Việt 5):

Tìm dấu gạch ngang trong mẩu chuyện dưới đây và nêu tác dụng của nó trong từng trường hợp.

Trả lời:

a. – Chào bác – Em bé nói với tôi.

– Cháu đi đâu vậy? – Tôi hỏi em.

* Tác dụng của dấu gạch ngang trong trường hợp này là:

+ Dấu gạch ngang đặt đầu dòng dùng để đánh dấu chỗ bắt dầu lời nói của nhân vật trong cuộc đối thoại.

+ Dấu gạch ngang trong dòng lời đối thoại dùng đánh dấu phần chú thích trong câu.

b. – Thưa bác, cháu đi học.

– Sáng nay rét lắm. Thế mà cháu vẫn đi à?

– Thưa bác, vâng. Rét lắm, mà nhà cháu… rét cóng cả người.

– Nhà cháu không có than ủ ư?

– Thưa bác, than đắt lắm.

– Cháu thích đi học lắm phải không? Cháu yêu trường chứ?

– Thưa bác, vâng… Cháu yêu thầy giáo lắm… Thầy có cả một cái bếp lò.

→ Các dấu gạch ngang trên đây dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong một đoạn liệt kê.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top