Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 13. Where`s my book – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 13. Where`s my book – Lesson 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nhìn và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
ch chair It's under the chair,
 
wh where Where's the ball?
 
Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1. Where's   2. chair
 
Audio script
 
1. Where's the book?
 
2. The book is on the chair.
 
Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Where’s the book?
 
Where's the book? Here! Here! It's here!
 
Where's the ball? There! There! It's under the chair!
 
Where are the posters? On the wall. On the wall. They're on the wall.
 
Where are the pictures? On the wall. On the wall. They're on the wall.
 
Tạm dịch
 
Quyển sách ở đâu?
 
Quyển sách ở đâu? Đây! Đây! Nó ở đây!
 
Quả bóng ở đâu? Kia! Kia! Nó ở dưới cái ghế! 
 
Những áp phích ở đâu? Ở trên tường! Ở trên tường! Chúng ở trên tường!
 
Những bức tranh ở đâu? Ở trên tường! Ở trên tường! Chúng ở trên tường!
 
Bài 4. Read and tick. (Đọc và đánh dấu chọn)
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 13. Where's my book - Lesson 3
Đây là phòng của mình. Có một cái bàn và hai cái ghế. Có một áp phích trên tường. Có một quả bóng ở dưới bàn. Có ba quyển sách ở trên bàn.
 
Đánh dấu chọn vào tranh c.
 
Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 13. Where's my book - Lesson 3
Mình: Nhìn này! Đây là tấm hình phòng ngủ của mình.
 
Bạn mình: Nó đẹp. Nói cho mình biết về những thứ trong phòng của bạn.
 
Mình: Được thôi. Có một cái bàn (a desk) và hai cái ghế (two chairs).
 
Bạn mình: Còn những quyển sách và áp phích thì sao?
 
Mình: There is a poster on the wall. There are a lot of books on the book shelf. (Có một áp phích ở trên tường. Có nhiều sách trên kệ sách).
 
Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).
 
Vẽ căn phòng ngủ của em và mô tả căn phòng đó cho bạn em biết.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top