Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 20: Where`s Sa Pa? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 20: Where`s Sa Pa? – Lesson 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
ar far Can Tho is far from Ho Chi Minh City
 
or north Sa Pa is in north Viet Nam.
 
Tạm dịch:
 
Cần Thơ cách Thành phố Hồ Chí Minh rất xa
 
Sa Pa nằm ở phía bắc Việt Nam.
 
Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
1. far 2. north
 
Audio script
 
1. Ha Long Bay is far from Ha Noi.
 
2. Is Ha Noi in north Viet Nam?
 
Tạm dịch:
 
1. Vịnh Hạ Long cách Hà Nội rất xa.
 
2. Hà Nội có ở miền Bắc Việt Nam không?
 
Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Where’s Ba Vi?
 
Where's Ba Vi? It's in north Viet Nam.
 
Is it near Ha Noi? Yes, it is. Yes, it is.
 
Where's Da Nang? It's in central Viet Nam.
 
Is it near Hue? Yes, it is. Yes, it is.
 
Where's Can Tho? It's in south Viet Nam.
 
Is it near Ho Chi Minh City? No, it isn't. No, it isn't.
 
Tạm dịch:
 
Ba Vì ở đâu?
 
Ba Vì ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.
 
Nó có gần Hà Nội không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.
 
Đà Nẵng ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.
 
Nó có gần Huế không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.
 
Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam. 
 
Nó có gần Thành phố Hồ Chí Minh không?
 
Không, nó không gần. Không, nó không gần.
 
Bài 4. Read and write. (Đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3.Unit 20: Where's Sa Pa? - Lesson 3
Đáp án:
 
1. His family is in Sa Pa.
 
2. He's eight years old.
 
3. It's in north Viet Nam.
 
4. No, it isn't. It's far from Ha Noi.
 
Tạm dịch:
 
Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?
 
Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.
Cậu ta tám tuổi.
Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.
Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.
 
Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).
 
1. My family is in Ho Chi Minh City.
 
2. It's in south Viet Nam.
 
3. No, it isn't. It's far from Ha Noi.
 
4. No, it isn't. It's far from Da Nang.
 
Tạm dịch:
 
Gia đình của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.
Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.
Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng.
 
Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).
 
Nói về nơi chốn (địa danh) mà em yêu thích.
 
Ví dụ: What is your favourite place?
 
It's Cu Chi tunnels.
 
Where is it?
 
It's in south Viet Nam.
 
Is Cu Chi tunnels near Da Nang?
 
No, it isn't. It's far from Da Nang. It's in Ho Chi Minh City.
 
Tạm dịch:
 
Em yêu thích nơi nào?
 
Địa đạo Củ Chi.
 
Nó ở đâu?
 
Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.
 
Địa đạo Củ Chi gần Đà Nẵng không?
 
Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng. Nó ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top