Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1

Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1

1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner.
 
(Nhìn vào danh sách những thành phố bên dưới. Thành phố nào em nghĩ có dân số lớn nhất? Chia sẻ ý kiến của em)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1
 
Tạm dịch:
 
Tokyo
 
A: Tôi nghĩ London là thành phố lớn nhất phải không?
 
B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Tokyo là lớn nhất.
 
2. Read the passage below and check your answer.
 
(Đọc đoạn văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của em)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1
 
1. Tokyo
 
2. Shanghai
 
3. Jakarta
 
4. Manila
 
5. London
 
Tạm dịch:
 
Sự nổi lên của siêu đô thị
 
Cơ hội là bạn đang đọc bài này ở một thành phố lớn. Sự tăng trưởng dân số nhanh hơn nhiều so với trước đây và điều đó đặc biệt có thật ở những thành phố như Tokyo và Thượng Hải.
 
Người từ miền quê chuyển đến thành phố để tìm việc làm và một mức sống tốt hơn. Những thành phố này quá lớn và được đặt tên là những siêu đô thị. Những siêu đô thị lớn nhất là Tokyo, kế đến là Thượng Hải, Jakarta, Manila. Kế tiếp là London, với một lượng người tương đối nhỏ là 15 triệu người.
 
Tuy nhiên, cuộc sông ở những thành phố không phải luôn tốt hơn. Vô gia cư là vấn đề lớn. Khi người ta có nhà, họ thường ở trong khu ổ chuột nơi mà y tế nghèo nàn và bệnh là những vấn đề.
 
Những vấn đề ảnh hưởng tới người nghèo. Giao thông làm tắc nghẽn các con đường trong nhiều giờ ở những thành phố như Bangkok và Mexico, ô nhiễm không khí thật tệ ở vài quốc gia mà người ta không muốn ra ngoài.
 
3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph.
 
(Đọc đoạn văn lần nữa. Chọn tựa đề chính xác cho mỗi đoạn)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1
 
 
 
Hướng dẫn giải:
 
1 . B
 
2. D
 
3. C
 
4. A
 
Tạm dịch:
 
Sự nổi lên của siêu đô thị
 
1 – B. Sự bùng nổ dân số
 
Cơ hội là bạn đang đọc bài này ở một thành phố lớn. Sự tăng trưởng dân số nhanh hơn nhiều so với trước đây và điều đó đặc biệt có thật ở những thành phố như Tokyo và Thượng Hải.
 
2 – D. Cái nào lớn nhất?
 
Người từ miền quê chuyển đến thành phố để tìm việc làm và một mức sống tốt hơn. Những thành phố này quá lớn và được đặt tên là những siêu đô thị. Những siêu đô thị lớn nhất là Tokyo, kế đến là Thượng Hải, Jakarta, Manila. Kế tiếp là London, với một lượng người tương đối nhỏ là 15 triệu người.
 
3 – C. Những vấn đề cho người nghèo
 
Tuy nhiên, cuộc sông ở những thành phố không phải luôn tốt hơn. Vô gia cư là vấn đề lớn. Khi người ta có nhà, họ thường ở trong khu ổ chuột nơi mà y tế nghèo nàn và bệnh là những vấn đề.
 
4 – A. Những vấn đề cho mọi người.
 
Những vấn đề ảnh hưởng tới người nghèo. Giao thông làm tắc nghẽn các con đường trong nhiều giờ ở những thành phố như Bangkok và Mexico, ô nhiễm không khí thật tệ ở vài quốc gia mà người ta không muốn ra ngoài.
 
4. Read the passage again and choose the bes: answer A, B, or C.
 
(Đọc đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời hay nhất A, B, C)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1. C            
 
2. A              
 
3. C                
 
4. C                  
 
5. B
 
Tạm dịch:
 
1. Dân số thế giới đang tăng nhanh.
 
2. Tokyo có dưới 15 triệu người.
 
3. Vấn đề ở những thành phố lớn ảnh hưởng tới mọi người.
 
4. Vài vấn đề mà người nghèo đối mặt ở những thành phố bao gồn không có nhà hoặc sống trong khu ổ chuột.
 
5. Khi ô nhiễm không khí nặng, người ta không đi ra ngoài.
 
5. Work in groups. Look at the places below and discuss some possible disadvantages that people using them may have.
 
(Làm theo nhóm. Nhìn vào những nơi bên dưới và thảo luận một số bất lợi mà người sử dụng chúng có thể gặp)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Skills 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1. An overcrowded school 
 
One disadvantage of an overcrowded school is that students don’t have enough space to play in. The healthcare is not good and air pollution could be bad.
 
2. An overcrowded bus 
 
One disadvantage of an overcrowded bus is that people don’t have enough seats to sit down. The bus will be so uncomfortable.
 
3. An overcrowded block of flats 
 
One disadvantage of an overcrowded block of flats is that the place will be noisy. The atmosphere is not fresh.
 
Tạm dịch:
 
1. Trường học quá đông
 
Một bất lợi của một ngôi trường quá đông đúc là học sinh không đủ  không gian để chơi. Y tế không đủ tốt và ô nhiễm không khí có thể xấu.
 
2. Một xe buýt đông đúc
 
Một bất lợi của xe buýt quả đông là người ta không đủ chỗ ngồi. Xe buýt rất không thoải mải.
 
3. Một dãy căn hộ quá đông
 
Một bất lợi của một dãy căn hộ quá đông đúc là nơi đó sẽ ồn ào. Không khí không trong lành.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top