Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Điểm. Đường thẳng

Trả lời câu hỏi bài Điểm. Đường thẳng

bài 1. Cho hình vẽ:

1. Có những điểm nào nằm trên đường thẳng a và nằm ngoài đường thẳng b không?

2. Có những điểm nào nằm trên đường thẳng b và nằm ngoài đường thẳng a không?

3. Có những điểm nào không thộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b?

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: Vẽ đường thẳng a; vẽ A thuộc đường thẳng a; vẽ điểm B và C không thuộc đường thẳng a.

Bài 3. Cho hình vẽ bên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Hãy dùng kí hiệu ∈ ∉để biểu diễn quan hệ về vị trí của điểm M, N với đường thẳng a,b

Bài 4. Cho hình vẽ bên:

1. Hãy chỉ ra những điểm thuộc đường thẳng a. Viết kí hiệu.

2. Hãy chỉ ra những điểm không thuộc đường thẳng a. Viết kí hiệu.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 5. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống để phát triển đúng và đủ tính chất điểm thuộc đường thẳng:

1. Với mội đường thẳng bất kì thì có những điểm…………… và có những điểm…………..

2. Với một đường thẳng………thì có………. nằm trên nó và có ………không nằm trên nó.

Hướng dẫn – lời giải – đáp số

Bài 1

a, Điểm nằm trên đường thẳng a và nằm ngoài đường thẳng b là điểm B và D

b, Điểm nằm trên đường thẳng b và nằm ngoài đường thẳng a là điểm C và E.

c, Điểm thuộc đường thẳng a và thuộc đường thẳng b là A

d, Điểm không thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b là diểm M.

Bài 2.

Em có thể vẽ hình như bên:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 3. M a; M b; N a; N b .

Bài 4. a, Điểm A và C thuộc đường thẳng a: A ∈ a. C ∈ c.

b, Điểm B,D,E không thuộc đường thẳng a: B ∉ a, D ∉ a, E ∉a.

Bài 5.

a, Nằm trên nó; Không nằm trên nó.

b, Bất kì; những điểm; những điểm.

Lưu ý:

a, Có thể thay đổi chữ nằm trên bằng chữ “thuộc”

b, Nếu trả lời có: Có (một điểm) thì chưa đầy đủ.

Nếu trả lời: Đường thẳng nào đó thì chưa đầy đủ.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 bài Điểm – Đường Thẳng

Bài 1 trang 104 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Giải:

– Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ cái in hoa, chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top