Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Đột biến số lượng nhiễm sắc thể SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Đột biến số lượng nhiễm sắc thể SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 68 SGK Sinh 9)

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.

Bài 2: (trang 68 SGK Sinh 9)

Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n – 1)?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Cơ chế NST dẫn đến sự hình thành thể 3 nhiễm (2n + 1) và thể một nhiễm (2n – 1), là do sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó ở một phía bố hoặc mẹ. Kết quả tạo một giao tử có cả 2 NST của một cặp, và một giao tử không mang NST nào của cặp đó, hai loại giao tử đột biến trên kết hợp với giao tử bình thường (n) trong thụ tinh tạo thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.

Bài 3: (trang 68 SGK Sinh 9)

Hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Biến đổi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) hoặc gây bệnh NST: bệnh Đao và bệnh Tơcnơ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top