Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Hai đường thẳng song song

Trả lời câu hỏi bài Hai đường thẳng song song

Câu 1: Thế nào là hai đường thẳng song song

Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu trả lời đùng:

a, Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chùng

b, Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

c, Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

d, Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau không trùng nhau

Lời giải:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

a, Đúng

b, sai (vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau)

c, Đúng

d, Đúng

Câu 2: Thế nào là hai đoại thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu đúng:

a, Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau

b, Hai đoạ thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song

Lời giải:

a, Sai

b, Đúng

Câu 3: Làm thế nào để nhận biết a // b?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a, Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc so le bằng nhau thì a // b

b, Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

c, Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

Lời giải:

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a, Đúng

b, Đúng

c, Đúng

Câu 4: Kiểm tra xem trong các hình dưới đây, các đoạn thẳng nào song song với nhau?

 Bài tập toán 7

Lời giải:

Hình a: AB // CD

Hình b: EG // FH

Hình c: AB //CD// A’B’ //C’D’

AD //BC // A’D’ //B’C’

AA’ // BB’ //CC’ //DD

Câu 5: Cho các điểm C nằm ngoài đường thẳng d, vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

Lời giải:

 Bài tập toán 7

Câu 6: Vẽ hai đương thẳng a và b sao cho a//b

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b

Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm M được chọn

Lời giải:

Có các trường hợp sau:

Bài tập toán 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top