Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Trả lời câu hỏi bài Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Câu 1: Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a, Vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a, Vẽ được mấy đường thẳng như thế?

Lời giải:

A ∈ b; A ∉ a

Hình vẽ:

Theo tiên đề Ơ – Clit, chỉ vẽ được một đường thẳng d,

 Bài tập toán 7

Câu 2: Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

a, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với…

b, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với…

c, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với…

d, Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì…

e, Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a, Đường thẳng đi qua A và song song với a là…

Lời giải:

a, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với đường thẳng a

b, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a

c, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng a

d, Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau

e, Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a, Đường thẳng đi qua A và song song với a là duy nhất

Câu 3: Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b, Vẽ đường thẳng c cắt a tại điểm a, Hỏi c có cắt b hay không?

a, Hãy vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi trên

b, Hãy suy ra rằng: Nếu a//b và c cắt a thì c cắt b

Lời giải:

 Bài tập toán 7

a, Hình vẽ:

Ta có: a//b và c cắt a thì c cắt b

b, Ta có: a//b, c cắt a tại A

Giả sử c không cắt b thì suy ra c//b

Vậy qua điểm A kẻ được 2 đường thẳng a và c cùng song song với b trái với tiên đề Ơ-clit

Vậy a//b, c cắt a thì c cắt b

Câu 4: Trên hình bên, hai đường thẳng a, b song song với nhau, đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại b.

Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp A4,B_1) rồi đo xem hai góc đó có bằng nhau không?

Hãy lí luận vì sao ∠(A4) = ∠(B1) theo gợi ý sau:

Nếu ∠(A4) ≠ ∠(B1) thì qua A ta vẽ tia Ap sao cho ∠(pAB) = ∠(B1)

Thế thì Ap // b, vì sao?

Qua A, vừa có a//b vừa có Ap//b thì sao?

Kết luận: đường thẳng Ap và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác, ∠(pAB) = ∠(A4), từ đó ∠(A4) = ∠(B1)

 Bài tập toán 7

Lời giải:

Nếu ∠(A4) ≠ ∠(B1) thì qua A ta vẽ tia Ap sao cho ∠(pAB) = ∠(B1)

Vì Ap và b có cặp góc so le trong bằng nhau nên Ap // b ∠

Khi đó, qua A, ta vừa có a//b vừa có Ap//b, trái với tiên đề Ơ clit về đường thẳng song song

Kết luận: đường thẳng Ap và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác, ∠(pAB) = ∠(A4) ,từ đó ∠(A4) = ∠(B1)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top