Trang chủ » Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4 ( tiêt 4)

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4 ( tiêt 4)

1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm :

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 4)

Trả lời:

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 4)

2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1. Đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ.

Trả lời:

Các thành ngữ, tục ngữ gắn với 3 chủ điểm:

a) Thương người như thể thương thân:

– Ở hiền gặp lành; Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao; Hiền như đất, lành như Bụt; Môi hở răng lạnh; Máu chảy ruột mềm; Nhường cơm sẻ áo; Lá lành đùm lá rách,…

b) Măng mọc thẳng:

– Thẳng như ruột ngựa; Thuốc đắng dã tật; Cây ngay không sợ chết đứng. (Trung thực).

Giấy rách giữ lấy lề; Đói cho sạch rách cho thơm. (Tự trọng). 

c) Trên đôi cánh ước mơ:

Cầu được ước thấy; Ước sao được vậy; Ước của trái mùa; Đứng núi này trông núi nọ.

Đặt câu:

Mình phải “Đói cho sạch rách cho thơm" bạn ạ! Chớ làm điều gì xằng bậy.

3. Lập bảng tổng kết về hai dấu câu mới học theo mẫu sau:

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 4)

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top