Trang chủ » Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4 ( tiêt 5)

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4 ( tiêt 5)

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau:

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 5)

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 5)

3. Ghi chép về các nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau :
Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 5)

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4 ( tiêt 5)
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top