Trang chủ » Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4 ( tiêt 6)

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4 ( tiêt 6)

1. Đọc đoạn văn sau

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo NGUYỄN THẾ HỘI

2. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm một tiếng)

a. Tiếng chỉ có vần và thanh

b. Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh

Trả lời:

a. Tiếng chỉ có vần và thanh : tiếng ao gồm vần ao và thanh ngang

b. Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh gồm những tiếng còn lại trong đoạn văn: dưới, tầm, cánh, chú, chuồn, bây giờ, là, lũy, tre, xanh, rì, rào,…

3. Tìm trong đoạn văn trên

– 3 từ đơn

– 3 từ láy

– 3 từ ghép

Trả lời:

– Từ đơn: dưới, tầm, cánh, chú, chuồn, bây giờ, là, lũy, tre, xanh, trong bờ, ao, những, gió, rồi, cảnh, còn, tầng

– Từ láy: rì rào, rung rinh, thung thăng

– Từ ghép: bây giờ, khoai nước, tuyệt đẹp, hiện ra, ngược xuôi, xanh trong, cao vút, chuồn chuồn

4. Tìm trong đoạn văn trên

– 3 danh từ

– 3 động từ

Trả lời:

– Danh từ: tầm, cánh, chú, chuồn chuồn, lũy tre, gió, bờ ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh đồng, đàn trâu, cỏ, dòng sông, đoàn thuyền, đàn cò, trời

-Động từ: gặm, bay, hiện ra,… 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top