Trang chủ » Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 4)

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 4)

Câu 1 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4): Ghi lại các tiếng đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm.

Trả lời:

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 4 ( tiết 4)

Câu 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4): Ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên

Trả lời:

Nhớ lại trong mỗi chủ điểm đã học có những thành ngữ nào. Chọn một thành ngữ ở mỗi chủ điểm ghi lại theo yêu cầu câu hỏi.

1. Người ta là hoa đất:

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

2. Vẻ đẹp muôn màu: * Cái nết đánh chết cái đẹp.

3. Những người quả cảm: * Gan vàng dạ sắt.

Câu 3 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4): Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 97)

a. – Một người …. vẹn toàn.

– Nét chạm trổ …..

– Phát hiện và bồi dường …. trẻ.

Tài năng, tài đức, tài hoa

b. – Ghi nhiều bàn thắng …..

– Một ngày …..

– Những kỉ niệm …..

Đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt

c. – Một … diệt xe tăng.

– Có …. đấu tranh.

– … nhận khuyết điểm.

Dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm

Trả lời:

Em điền như sau:

a. – Một người tài đức vẹn toàn.

– Nét chạm trổ tài hoa.

– Phát hiện và bồi dường tài năng trẻ.

b. – Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt.

– Một ngày đẹp trời.

– Những kỉ niệm đẹp đẽ.

c. – Một dũng sĩ diệt xe tăng.

– Có dũng khí đấu tranh.

– Dũng cảm nhận khuyết điểm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top