Trang chủ » Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 6)

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 6)

Câu 1 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4): Phân biệt 3 câu kể (bằng cách nêu định nghĩa ví dụ về từng kiểu)

Trả lời:

 Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 4 ( tiết 6)

Câu 2 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4): Tìm 3 kiểu câu nói trên trong đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 98). Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu.

Trả lời:

Đọc đoạn văn, chú ý vị ngữ của các câu để xác định chúng thuộc kiểu câu kể nào.

1. Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười (Ai là gì?)

* Tác dụng: Giới thiệu nhân vật "tôi"

2. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy nhấm nháp từng cây một (Ai làm gì?)

* Tác dụng: Miêu tả những hoạt động của nhân vật "tôi".

3. Buổi chiều, làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng (Ai thế nào?)

* Tác dụng: Kể về trạng thái của sự vật (làng ven sông).

Câu 3 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4): Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Li trong truyện "Khuất phục tên cướp biển" đã học. Trong đoạn văn sử dụng ba kiểu câu.

Trả lời:

Bác sĩ Li là một người nổi tiếng nhân từ, đức độ. Một lần ông đến thăm bệnh cho người chủ quán trọ. Ông đang giảng cách trị bệnh cho chủ quán nghe thì tên chúa tàu nhìn bác sĩ quát.

– Có im mồm đi không? Bác sĩ điềm tĩnh hỏi.

– Anh bảo tôi phải không? Hắn cục cằn bảo:

– Phải. Bác sĩ Li tiếp lời:

– Anh cứ uống rượu mãi như thế thì phải tống anh đi nơi khác. Thấy có người dám cự lại hắn. Cơn giận bốc lên, hắn rút dao, lăm lăm chực đâm.

Bác sĩ vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng vào tên côn đồ, dõng dạc tuyên bô'.

– Nếu anh không cất dao, nhất định tôi sẽ làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Trong nhà trọ ai cũng đều khâm phục thái độ kiên quyết, dũng cảm của bác sĩ Li. Bác sĩ thật can đảm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top