Trang chủ » Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 7)

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 7)

A. Đọc thầm bài Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon

B. Dựa vào nội dung bài học, chọn ý trả lời đúng

1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

A. Li-li-pút

B. Gu-li-vơ

C. Không có tên

2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

A. Li-li-pút

B. Bli-phút

C. Li-li-pút và Bli-phút

3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

A. Li-li-pút

B. Bli-phút

C. Cả hai nước

4. Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp”?

A. Vì thấy người lạ.

B. Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn,

C.Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

A. Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hoà bình.

B. Vì Gu-li-vơ ngại đánh nhau vối quân địch.

C. Vì Gu-li-vơ đang sống ở nước Bli-phút.

6. Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa của chữ hoà nào dưới đây?

A. Hoà nhau

B. Hoà tan

C. Hoà bình

7. Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì?

A. Câu kể

B. Câu hỏi

C. Câu khiến

8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

A. Tôi

B. Quân trên tàu

C. Trông thấy

Trả lời:

Câu 1. Nhân vật chính trong đoạn trích là gì?

Gợi ý: Chọn (b): Gu-li-vơ.

Câu 2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

Gợi ý: Chọn (c): Li-li-pút, Bli-phút.

Câu 3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

Gợi ý: Chọn (b): Bli-phút.

Câu 4. Vì sao trông thấy Gu-li-vơ, quân địch phát khiếp?

Gợi ý: Chọn (b): vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn.

Câu 5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

Gợi ý: Chọn (a): Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hòa bình..

Câu 6. Nghĩa của chữ "Hòa" trong "Hòa ước" giống nghĩa của chữ "Hòa" nào đã cho.

Gợi ý: Chọn (c): Hòa bình.

Câu 7. Câu "Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch" là loại câu gì?

Gợi ý: Chọn (a): Câu kể.

Câu 8. Trong câu "Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp", bộ phận nào là chủ ngữ.

Gợi ý: Chọn (b): Quân trên tàu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top