Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 136. Giới thiệu tỉ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 136. Giới thiệu tỉ số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 147/SGK Toán 4)

Viết tỉ số của a và b biết:

a) a = 2     b) a = 7     c) a = 6      d) a = 4

    b = 3         b = 4         b = 2          b = 10

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 136. Giới thiệu tỉ số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 147/SGK Toán 4)

Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Đáp án:

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là 2/8

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là 8/2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 147/SGK Toán 4)

Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn trai của cả tổ

Đáp án:

Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 = 11 (bạn)

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: 5/11

b) Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: 6/11

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 147/SGK Toán 4)

Trên bãi có 20 con bò và có số trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi trên bài đó có mấy con trâu?

Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

Đáp số: 5 con trâu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top