Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 141. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 141. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 151/SGK Toán 4) 

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 141. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 82 + 123 = 205

Đáp số: Số thứ nhất: 82

Số thứ hai: 205

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 151 SGK Toán 4)

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7. Tính tuổi của mỗi người.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 141. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi của con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi

Mẹ: 35 tuổi

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 151/SGK Toán 4)

Hiệu của hai số bằng số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9/5. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số cần tìm là 100.

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 141. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ  ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 phần

Số bé là: 100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là: 125 + 100 = 225

Đáp số: 125 và 225

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top