Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 154. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 154. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 162/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785             b) 5342 – 4185

47836 + 5409              29041 – 5987

10592 + 79438             80200 – 19194

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 154. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 162 SGK Toán 4) 

Tìm x:

a) x + 126 = 480;               b) x – 209 = 435.

Đáp án:

a) x + 126 = 480

x      = 480 – 126

x      = 354

b) x – 209 = 435

x      = 435 + 209

x      = 644

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 162 SGK Toán 4)

Viết chữ số hoặc số thích hợp điền vào chỗ chấm:

a + b = b + …                     a – … = a

(a + b) + c = … + (b + c)            … – a = 0

a + 0 = … + a = …

Đáp án:

a + b = b + a                    a – 0 = a

(a + b) + c = a + (b + c)             a – a = 0

a + 0 = 0 + a = a

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 163 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501             b) 168 + 2080 + 32

745 + 268 + 732               87 + 94 + 13 + 6

1295 + 105 + 1460             121 + 85 + 115 + 469

Đáp án:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

475 + 268 + 732 = 745 + (268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = (168 + 32) + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 163 SGK Toán 4)

Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, trường tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn trường tiểu học thành công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Đáp án:

Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số vở là:

1475 – 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top