Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 163/SGK Toán 4)

 Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13            b) 7368 : 24

428 x 125              13498 : 32

3167 x 204              285120 : 216

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 163 SGK Toán 4)

Tìm x:

a) 40 x X = 1400;               b) x : 13 = 205.

Đáp án:

a) 40 x X = 1400

X = 1400 : 40

X = 35

b) x : 13 = 205

x     = 205 x 13

x     = 2665

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 163 SGK Toán 4)

Viết chữ số hoặc số thích hợp điền vào chỗ chấm:

a x b = … x a                     a : … = a

(a x b) x c = a x (b x …)            … : a = 1 (a khác 0)

a x (b + c) = a x b + a x …          … : a = 0 (a khác 0)

Đáp án:

a x b = b x a                     a : 1 = a

(a x b) x c = a x (b x c)            a : a = 1 (a khác 0)

a x (b + c) = a x b + a x c          0 : a = 0 (a khác 0)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 163 SGK Toán 4)

Điền dấu > ; < ; =

a) 13500 … 135 x 100            b) 257 … 8762 x 0

26 x 11 … 280                   320 : (16 x 2) … 320 : 16 : 2

1600 : 10 … 1006                 15 x 8 x 37 … 37 x 15 x 8

Đáp án:

a) 13500 = 135 x 100            b) 257 > 8762 x 0

26 x 11 > 280                   320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

1600 : 10 < 1006                 15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 163 SGK Toán 4)

Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hao hết 1l xăng, giá triền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180 km.

Đáp án:

Số lít xăng tiêu hao khi ô tô đi quãng đường dài 180 km là:

180 : 12 = 15(l)

Số tiền phải mua xăng là:

7500 x 15 = 112500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top