Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

a + b = b + a

Tính chất giao hoán của phép cộng là khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi

BÀI 1. ( trang 43/SGK Toán 4)

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = …..

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = …..

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = …..

Đáp án:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

BÀI 2. ( trang 43/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + …..

65 + 297 = ….. + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ….

84 + 0 = …. + 84

a + 0 = …. + a = …..

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

BÀI 3. ( trang 43/SGK Toán 4)

So sánh các biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 …. 4017 + 2975

2975 + 4017 …. 4017 + 3000

2975 + 4017 …. 4017 + 2900

b) 8264 + 927 …. 927 + 8300

8264 + 927 …. 900 + 8264

8264 + 927 …. 927 + 8264

Đáp án:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

8264 + 927 = 927 + 8264

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top