Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 49. Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 49. Tính chất giao hoán của phép nhân

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 × 5 và 5 × 7.

Ta có: 7 × 5 = 35

5 × 7 = 35

Vậy: 7 × 5 = 5 × 7.

 

 bài 1. (tập Toán 4 trang 58)

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 4×6=6×                      

    207×7=×207                  

b) 3×5=5×

    

a) 4×6=6×4                      

207×7=7×207                   

b) 3×5=5×3

 

a) 1357 ×5           b) 40263 × 7              c) 23109 × 8

7 × 853               5 × 1326                 9 × 1427

Đáp án: Các em tính như sau

a) 1357 × 5 = 6785                   b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971                5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

 

BÀI 3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 58/SGK Toán 4)

a) 4 × 2145             b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6             d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5             g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án: Các em tính và so sánh như sau

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

 

BÀI 4. Số? (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 58/SGK Toán 4)

a) a×=×a=a

b) 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top