Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 51. Tính chất kết hợp của phép nhân

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 51. Tính chất kết hợp của phép nhân

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Tính rồi so sánh giá trị của 2 biểu thức:

(2 × 3) × 4 và 2 × (3 × 4)

Ta có: (2 × 3) × 4 = 6 × 4 = 24

2 × (3 × 4) = 2 × 12 = 24

Vậy: (2 × 3) × 4 = 2 × (3 × 4)

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với với tích của số thứ hai và số thứ ba

 Bài 1. ( trang 61/SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách theo mẫu: 

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2= 20 = 40

a) 4 × 4 × 3               b) 5 × 2 × 7

3 × 5 × 6                  3 × 4 × 5

Đáp án: 

a) 4 × 5 × 3 = ?

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = 20 × 3 = 60

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3) = 4 × 15 = 60

3 × 5 × 6 = ?

Cách 1: 3 × 5 × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90

Cách 2: 3 × 5 × 6 = (3 × 5) × 6 = 15 × 6 = 90

b) 5 × 2 × 7 = ?

Cách 1: 5 × 2 × 7 = (5 × 2) × 7 = 10 × 7= 70

Cách 2: 5 × 2 × 7 = 5 × (2 × 7) = 5 × 14 = 70

3 × 4 × 5 = ?

Cách 1: 3 × 4 × 5 = (3 × 4) × 5 = 12 × 5 = 60

Cách 2: 3 × 4 × 5 = 3 × (4 × 5) = 3 × 20 = 60

BÀI 2. ( trang 61/SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) 13 × 5 × 2              b) 2 × 26 × 5

5 × 2 × 34                  5 × 9 × 3 × 2

Đáp án:

a) 13 × 5 × 2 = 13 × (5 × 2) = 13 × 10 = 130

5 × 2 × 34 = (5 × 2) × 34 = 10 × 34 = 340

b) 2 × 26 × 5 = 26 × 2 × 5 = 26 × (2 × 5 ) = 26 × 10 = 260

5 × 9 × 3 × 2 = 9 × 3 × 5 × 2 = (9 × 3) × (5 × 2) = 27 × 10 = 270

 

Bài 3: ( trang 61/SGK Toán 4)

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có hai học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiên học sinh đang ngồi học?

Đáp án:

Số học sinh của mỗi lớp là:

2 × 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh của trường học đó là:

30 × 8 = 240 (học sinh)

Đáp số: 240 học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top