Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 52. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 52. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

1324 × 20 = ?

1324 × 20 = 1324 × (2 × 10)

= (1324 × 2) × 10

= 2648 × 10

= 26480

Nhân 1324 với 2 được 2648, viết 2648.

Viết thêm một chữ số vào bên phải 2648 được 26480.

 

BÀI 1. Đặt tính rồi tính: ( trang 62/SGK Toán 4)

a) 1342 × 40;         b) 13546 × 30;         c) 5642 × 200.

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 52. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 

BÀI 2. Tính (2 trang 62/SGK Toán 4)

a) 1326 × 300          b) 3450 × 20       c) 1450 × 800 

Đáp án:

a) 1326 × 300 = 397800             b) 3450 × 20 = 69000

c) 1450 × 800 = 1160000

 

Bài 3: ( trang 62/SGK Toán 4):

Một bao gạo cân nặng là 50 kg. Một bao ngô can nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo và ngô?

Đáp án:

Ô tô chở số gạo là:

50 × 30 = 1500 (kg)

Ô tô chở số ngô là:

60 × 40 = 2400 (kg)

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 (kg) gạo và ngô

 

Bài 4: (trang 62/SGK Toán 4)

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Đáp án:

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật:

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính:

60 × 30 = 1800 (cm2)

Đáp số: 1800 cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top