Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 139. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 139. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Tỉ số của hai số là 3/4. Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó

Đáp án:

Bài giải

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 139. Luyện tập

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

658 : 7 × 3 = 282

Số lớn là:

658 – 282 = 376

Đáp số: Số bé là 282

Số lớn là 376.

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 139. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 139. Luyện tập

Câu 3. 

Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp đôi chiều rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Ta có sơ đồ:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 139. Luyện tập

Đáp án:

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 +2 = 5 (phần)

Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng là:

315 : 5 × 2 = 126 (m)

Chiều dài là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số: Chiều dài 189m

Chiều rộng 126m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top