Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Viết tỉ số vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Câu 2. 

Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng 4/5 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là:

54 : 9 × 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là:

54 : 9 × 5 = 30 (kg)

Đáp số: Túi thứ nhất: 24kg

Túi thứ hai: 30 kg

Câu 3. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Câu 4. 

Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 141. Luyện tập chung

Đáp án:

Bài giải

Diện tích hình vuông là:

3 × 3 = 9 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (m2)

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:

9 : 15 hay 9/15 hay 3/5

Đáp số: 9/15 hay 3/5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top