Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính

428 × 213

1316 × 324

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

 

Câu 2. 

Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

Đáp án

Bài giải

Diện tích khu đất hình vuông là:

215 215 = 46225 (m2)

 

Đáp số: 46225m2

 

Câu 3.

Viết vào ô trống theo mẫu

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Câu 4.

a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top