Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 67. Chia cho số có một chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 67. Chia cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

256075 : 5

369090 : 6

498479 : 7

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 67. Chia cho số có một chữ số

Câu 2. 

Một kho chứa 305 080 kg thóc. Người ta đã lấy ra 1/8 số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 67. Chia cho số có một chữ số

Bài giải

Số ki–lô–gam thóc người ta đã lấy đi là:

305080 : 8 = 38135 (kg)

Số thóc còn lại trong kho là:

305080 – 38135 = 266945 (kg)

Đáp số: 266945 (kg)

Câu 3.

Tìm x:

a) x × 5 = 106570               b) 450906 : x = 6

Đáp án

a) x × 5 = 106570

x = 106570 : 5

x = 21314

b) 450906 : x = 6

x = 450906 : 6

x = 75151

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top