Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 74. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 74. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

1820 : 35

3388 : 49

3960 : 52

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 74. Luyện tập

Câu 2.

 Đặt tính rồi tính:

8228 : 44

9280 : 57

8165 : 18

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 74. Luyện tập

Câu 3. 

Tính bằng hai cách:

a) 216 : (8 × 9) = ………………

= ………………

216 : (8 × 9) = ………………

= ………………

b) 476: (17 × 4) = ………………

= ………………

476 : (17 × 4) = ………………

= ………………

Đáp án 

a) 216 : (8 × 9) = 216 : 72

= 3

216 : (8×9) = 216 : 8 : 9

= 27 : 9

= 3

b) 476: (17 × 4) = 476 : 68

= 7

476 : (17 × 4) = 476 : 17 : 4

= 28 : 4

= 7

Câu 4. 

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 74. Luyện tập

Bài giải

Số bút mà 3 bạn cùng mua là:

3 × 2 = 6 (cái bút)

Số tiền phải trả một cái bút là:

9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top