Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 68. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 68. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

525945 : 7

489690 : 8

379075 : 9

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 68. Luyện tập

Câu 2.

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 68. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 68. Luyện tập

Câu 3.

 Có 2 kho lớn, mỗi kho chứa 14 580 kg gạo và 1 kho bé chứa 10 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki–lô–gam gạo?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 68. Luyện tập

Bài giải

Số thóc trong 2 kho lớn là:

4580 × 2 = 29160 (kg)

Trung bình số thóc có trong mỗi kho là:

(29160 + 10350) :3 = 13170 (kg)

Đáp số: 13170 (kg)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top