Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 70. Chia một tích cho một số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 70. Chia một tích cho một số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27) : 7 = ………………

= ………………

(14 ×27) : 7 = ………………

= ………………

= ………………

b) (25 × 24) : 6 = ………………

= ………………

(25 × 24) : 6 = ………………

= ………………

= ………………

Đáp án

a) (14 × 27) :7 = 387 : 7

= 54

(14 × 27) : 7 = 14 : 7 × 27

= 2 × 27

= 54

b) (25 × 24) :6 = 600: 6

= 100

(25 ×24) :6 = 25 × 24 : 6

= 25 × 4

= 100

Câu 2.

Tình bằng ba cách

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

(32 × 24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

Đáp án

(32 × 24) : 4 = 768 : 4

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 : 4 × 24

= 8 × 24

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 × 24 : 4

= 32 × 6

= 192

Câu 3.

Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 70. Chia một tích cho một số

Bài giải

Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

(30 × 6) : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30 (m)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top