Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính

552 : 24

450 : 27

540 : 45

472 : 56

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Câu 2. 

Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Bài giải

Số ngày người thợ đã làm là:

12 + 11 = 23 (ngày)

Số cái khóa người thợ làm trong 23 ngày được là:

132 + 213 = 345 (cái khóa)

Trung bình số cái khóa trong một ngày người thợ đó làm được là

345 : 23 = 15 (cái khóa)

Đáp số: 15 (cái khóa)

Câu 3. 

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top