Trang chủ » Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello – Lesson 3

Bài 1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
b   bye             Bye,Nam.
 
h   hello          Hello Nam.
 
Tạm dịch:
 
Tạm biệt Nam
 
Xin chào Nam
 
Bài 2. Listen and write (Nghe và viết)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1. Bye, Nam
 
2. Hello, Mai
 
Audio script
 
1. Bye, Nam
 
2. Hello, Mai
 
Tạm dịch:
 
1. Tạm biệt, Nam
 
2. Xin chào, Mai
 
Bài 3. Let's chant. (Chúng ta cùng hát ca).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Hello                           
 
Hello, I'm Mai              
 
Hi, Mai                        
 
I'm Nam                     
 
Nice to meet you         
 
Tạm dịch:
 
Xin chào
 
Xin Chào, mình là Mai
 
Chào, Mai
 
Mình là Nam
 
Rất vui được gặp bạn
 
Bài 4. Read and match. (Đọc và nối).
 
 
Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello - Lesson 3
Đáp án: 1d   2a   3b    4c
 
1 – d Hello. I'm Miss Hien.
 
Hello, Miss Hien. Nice to meet you.
 
2  – a Hi. I'm Nam.
 
Hello, Nam. I'm Mai.
 
3-   b Bye, Mai.
 
Bye, Nam.
 
4  – c How are you?
 
I'm fine, thanks.
 
Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).
 
1. Hello/Hi. I'm Mai.
 
2. Hi, Mai. I’m Nam.
 
3.  Nice to meet you, Miss Hien.
 
4. How are you?
 
5. Fine/I’m fine, thanks.
 
Tạm dịch:
 
1. Xin chào. Mình là Mai
 
2. Chào, Mai. Mình là Nam.
 
3. Rất vui được biết cô, cô Hiền.
 
4. Bạn khỏe không?
 
5. Mình khỏe, cảm ơn.
 
Bài 6. Project (Dự án).
 
Làm thẻ tên cho em và bạn học. Giới thiệu chúng cho cả lớp. Mỗi thẻ tên gồm các phần sau:
 
School: (Tên trường)
 
Class: (Tên lớp)
 
Name: (Tên của bạn)
 
Ví dụ:
 
School: Kim Dong
 
Class: 3A
 
Name: Phuong Trinh
 
Tạm dịch:
 
Trường học: Kim Đồng
 
Lớp: 3A
 
Tên: Phương Trinh
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top