Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house – Lesson 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nhìn và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
ch kitchen            This is the kitchen,
 
th       bathroom   Is there a bathroom?
 
Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1.  bathroom 2. kitchen
 
Audio script
 
1. The bathroom is large.
 
2. Is there a kitchen?
 
Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Is there a garden?
 
Is there a garden behind the house?
 
Yes, there is. Yes, there is.
 
Is there a yard behind the house?
 
Yes, there is. Yes, there is.
 
Is there a gate behind the house?
 
No, there isn't. No, there isn't.
 
Is there a pond behind the house?
 
No, there Isn't. No, there isn't.
 
Có một khu vườn phải không?
 
Có một khu vườn phía sau nhà phải không?
 
Vâng, có. Vâng, có.
 
Có một cái sân phía sau nhà phải không?
 
Vâng, có. Vâng, có.
 
Có một cái cổng phía sau nhà phải không?
 
Không, không có. Không, không có.
 
Có một cái ao phía sau nhà phải không?
 
Không, không có. Không, không có.
 
Bài 4. Read and write. (Đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house - Lesson 3
(1) house (2) pond (3) tree (4) living
 
Xin chào! Tên của mình là Mai. Đây là nhà mình. Nó rộng rãi. Cái cổng của nhà màu xanh da trời. Có một cái ao phía trước nhà. Có một cái cây trong khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy phòng khách trong ngôi nhà. Nó khá lớn.
 
Bài 5. Read again and write the answers.   
 
(Đọc lại đoạn văn trên và viết câu trả lời).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house - Lesson 3
1. No, it isn't. It is large.
 
2. The gate is blue.
 
3. Yes, there is.
 
4. Yes, there is.
 
5. No, there isn't.
 
Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).
 
Vẽ và tô màu căn nhà của bạn.
 
Viết tên của những phòng trong căn nhà.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top