Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
fl flying. Ví dụ: I like flying a kite.
 
Tôi thích thả diều.
 
pl playing. Ví dụ: He likes playing the piano.
 
Cậu ấy thích chơi đàn piano.
 
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud.
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 3
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
1. b 2. a 3. b 4. A
Bài nghe:
1. I like flying a kite.
2. He likes playing the guitar.
3. She likes playing with a yo-yo.
4. We like flying in a plane.
 
 
 
3. Let’s chant.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 3
 
Chúng ta cùng hát ca.
 
Flying a little kite
Thả một cánh diều nhỏ 
Flying, flying, flying a little kite 
Playing, playing, playing a big drum
Sailing, sailing, sailing an old boat
Planting, planting, planting a new tree
What fun it will be!
 
 
Thả diều, thả diều, thả một cánh diều nhỏ 
Đánh trống, đánh trống, đánh một cái trống lớn 
Đi thuyền, đi thuyền, đi một chiếc thuyền cũ 
Trồng cây, trồng cây, trồng một cây mới 
Đó sẽ là một điều thú vị!
 
 
 
4. Read and complete.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 3
 
Đọc và trả lời.
 
Bạn thân mến!
Xin chào! Mình tên là Mai. Mình chín tuổi. Mình là người Việt Nam. Mình thích sưu tầm tem. Mình có rất nhiều tem. Chúng thật đẹp. Mình không thích chơi cờ nhưng mình thích chụp ảnh. Đây là ảnh của mình. Mình thật sự muốn có một người bạn qua thư. Vui lòng viết cho mình: [email protected] Mai
1. Mai is nine years old. Mai chín tuổi.
2. She likes collecting stamps and taking photos.
Cô ấy thích sưu tầm tem và chụp ảnh.
3. She doesn't like playing chess. Cô ấy không thích chơi cờ.
4. She wants a penfriend. Cô ấy muốn có một người bạn qua thư.
 
 
 
5. Add your photo and write a reply email to Mai.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 3
 
Thêm ảnh và viết một lá thư trả lời cho Mai.
 
Dear Mai,
 
Nice to meet you! My name's is Sara and I'm nine years old, too. I'm English. I live in London with my family. I live near my school so I walk to school every day. I like taking photos, too. I like playing the piano but I don't like playing football. I really want a penfriend. Let's be friends.
 
 
Sara
 
Mai thân mến!
 
Rất vui được biết bạn! Mình tên là Sara và mình cũng chín tuổi. Mình là người Anh. Mình sống ở Luân Đôn với gia đình mình. Mình sống ở gần trường học nên mình đi bộ đến trường mỗi ngày. Mình cùng thích chụp ảnh. Mình thích chơi đàn piano nhưng mình không thích chơi bóng đá. Mình thật sự muốn có một người bạn qua thư. Chúng ta làm bạn nhé!
 
Sara
 
6. Project.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 3
 
Dự án.
 
Sưu tầm những thứ mà em thích (ví dụ: nhãn dán có hình, tem, giấy gói kẹo,…) và trình bày chúng cho cả lớp xem.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top