Trang chủ » Giải bài tập Vật Lý lớp 12 sgk đầy đủ hay nhất

Giải bài tập Vật Lý lớp 12 sgk đầy đủ hay nhất

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 1. Dao động điều hòa


Bài 2. Con lắc lò xo


Bài 3. Con lắc đơn


Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức


Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN


Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc


CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ


Bài 8. Giao thoa sóng


Bài 9. Sóng dừng


Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm


Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm


CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều


Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.


Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp


Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất


Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp


Bài 17. Máy phát điện xoay chiều


Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha


Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp


CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 20. Mạch dao động


Bài 21. Điện từ trường


Bài 22. Sóng điện từ


Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 24. Tán sắc ánh sáng


Bài 25. Giao thoa ánh sáng


Bài 26. Các loại quang phổ


Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại


Bài 28. Tia X


Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa


CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng


Bài 31. Hiện tượng quang điện trong


Bài 32. Hiện tượng quang – phát quang


Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo


Bài 34. Sơ lược về laze


CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân


Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân


Bài 37. Phóng xạ


Bài 38. Phản ứng phân hạch


Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch


CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Bài 40. Các hạt sơ cấp


Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top