Trang chủ » Giải bài tập Vật Lý lớp 7 sgk

Giải bài tập Vật Lý lớp 7 sgk

CHƯƠNG I. QUANG HỌC

Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng


Bài 2. Sự truyền ánh sáng


Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng


Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng


Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng


Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng


Bài 7. Gương cầu lồi


Bài 8. Gương cầu lõm


Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học


CHƯƠNG II. ÂM HỌC

Bài 10. Nguồn âm


Bài 11. Độ cao của âm


Bài 12. Độ to của âm


Bài 13. Môi trường truyền âm


Bài 14. Phản xạ âm – Tiếng vang


Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn


Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học


CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát


Bài 18. Hai loại điện tích


Bài 19. Dòng điện – Nguồn điện


Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại


Bài 21. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện


Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện


Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện


Bài 24. Cường độ dòng điện


Bài 25. Hiệu điện thế


Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện


Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp


Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song


Bài 29. An toàn khi sử dụng điện


Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top