Trang chủ » Những bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội

Những bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội

Suy nghĩ về ý kiến: hanh phúc không chỉ là được cha mẹ quan tâm. Hạnh phúc còn là quan tâm tới cha mẹ


Suy nghĩ về câu: giá trị của con người không phải là mình hơn người khác mà là mình ngày hôm nay hơn mình ngày hôm qua


 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top