Trang chủ » Soạn văn lớp 9 ngắn gọn đầy đủ hay nhất

Soạn văn lớp 9 ngắn gọn đầy đủ hay nhất

Soạn văn lớp 9 ngắn gọn đầy đủ hay nhất, Soạn bài giảng, giáo án ngữ văn lớp 9 nâng cao chi tiết

Bài 1:

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà


Các phương châm hội thoại


Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


Bài 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két


Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)


Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh


Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh


Bài 3:

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3


Xưng hô trong hội thoại


Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh


Bài 4:

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ


Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp


Sự phát triển của từ vựng


Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự


Bài 5:

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái


Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ


Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ


Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)


Bài 6:

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


Truyện Kiều - Nguyễn Du


Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


Thuật ngữ


Miêu tả trong văn bản tự sự


Bài 7:

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


Trau dồi vốn từ


Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự


Bài 8:

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu


Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)


Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự


Bài 9:

Lục Vân Tiên gặp nạn


Tổng kết từ vựng


Bài 10:

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật


Đồng chí - Chính Hữu


Kiểm tra về truyện trung đại


Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)


Nghị luận trong văn bản tự sự


Bài 11:

Tập làm thơ tám chữ


Bếp lửa - Bằng Việt


Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận


Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11


Bài 12:

Ánh trăng - Nguyễn Duy


Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm


Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12


Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận


Bài 13:

Làng - Kim Lân


Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)


Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự


Bài 14:

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long


Ôn tập phần Tiếng Việt


Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự


Người kể chuyện trong văn bản tự sự


Bài 15:

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng


Kiểm tra phần Tiếng Việt


Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại


Bài 16:

Cố hương - Lỗ tấn


Bài 17:

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky


Bài 18:

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm


Khởi ngữ


Phép phân tích và tổng hợp


Luyện tập phân tích và tổng hợp


Bài 19:

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi


Các thành phần biệt lập


Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống


Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống


Bài 20:

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan


Các thành phần biệt lập (tiếp theo)


Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội


Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí


Bài 21:

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten


Liên kết câu và đoạn văn


Bài 22:

Con cò - Chế Lan Viên


Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)


Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí


Bài 23:

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương


Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải


Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học


Bài 24:

Nói với con - Y Phương


Sang thu - Hữu Thỉnh


Nghĩa tường minh và hàm ý


Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ


Bài 25:

Mây và sóng - Ta-go


Ôn tập về thơ


Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)


Bài 26:

Kiểm tra về thơ


Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26


Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học


Bài 27:

Bến quê - Nguyễn Minh Châu


Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2


Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


Bài 28:

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê


Biên bản


Bài 29:

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô


Tổng kết về ngữ pháp


Luyện tập viết biên bản


Hợp đồng


Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi


Bài 30:

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)


Ôn tập về truyện


Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)


Bài 31:

Con chó Bấc - G. Lân-đơn


Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)


Luyện tập viết hợp đồng


Bài 32:

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng


Tổng kết phần văn học nước ngoài


Tổng kết tập làm văn


Bài 33:

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ


Tổng kết phần Văn học


Bài 34:

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Bài viết liên quan

Quay lại