Trang chủ » Soạn văn lớp 12 đầy đủ tập 1 tập 2 chi tiết

Soạn văn lớp 12 đầy đủ tập 1 tập 2 chi tiết

Tuần 1:

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX


Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí


Tuần 2:

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập


Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội


Tuần 3:

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)


Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)


Tuần 4:

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc


Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi


Soạn bài Đô – xtôi – ép -xki


Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống


Tuần 5:

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học


Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội


Tuần 6:

Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS


Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ


Tuần 7:

Soạn bài Tây Tiến – Quang Dũng


Soạn bài Đọc thêm: Bên kia sông đuống – Hoàng Cầm


Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học


Tuần 8:

Soạn bài Việt Bắc – Tố Hữu


Soạn bài Luật Thơ


Tuần 9:

Soạn bài Việt Bắc (tiếp theo) – Tố Hữu


Soạn bài Phát biểu theo chủ đề


Tuần 10:

Soạn bài Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm


Soạn bài Đất nước – Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)


Soạn bài Luật thơ (tiếp theo)


Tuần 11:

Soạn bài Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm


Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị Luận Văn Học


Tuần 12:

Soạn bài Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên


Soạn bài Dọn về làng – Nông Quốc Chấn


Soạn bài Đò Lèn – Nguyễn Duy


Soạn bài Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp


Tuần 13:

Soạn bài Sóng – Xuân Quỳnh


Soạn bài Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận


Tuần 14:

Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo


Soạn bài Bác Ơi – Tố Hữu


Soạn bài Tự Do – P.Ê-Luy-A


Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận


Tuần 15:

Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học


Tuần 16:

Soạn bài Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân


Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


Tuần 17:

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường


Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Võ Nguyên Giáp


Soạn bài Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


Tuần 18:

Soạn bài Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 1


Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1


Tuần 19:

Soạn bài Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài


Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học


Tuần 20:

Soạn bài Nhân vật giao tiếp


Tuần 21:

Soạn bài Vợ nhặt – Kim Lân


Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi


Tuần 22:

Soạn bài Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành


Soạn bài Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ – Sơn Nam


Tuần 23:

Soạn bài Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi


Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học


Tuần 24:

Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu


Soạn bài Thực hành về hàm ý


Tuần 25:

Soạn bài Một người Hà Nội – Nguyễn Khải


Soạn bài Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng


Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo)


Tuần 26:

Soạn bài Thuốc – Lỗ Tấn


Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận


Tuần 27:

Soạn bài Số phận con người – Sô lô khốp


Tuần 28:

Soạn bài Ông già và biển cả – Hê-minh-uê


Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận


Tuần 29:

Soạn bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ


Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)


Tuần 30:

Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu


Soạn bài Phát biểu tự do


Tuần 31:

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính


Soạn bài Văn bản tổng kết


Tuần 32:

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


Soạn bài Ôn tập phần làm văn


Tuần 33:

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học


Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ


Tuần 34:

Soạn bài Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 2


Tuần 35:

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top