Trang chủ » Soạn văn lớp 10 chi tiết ngắn gọn

Soạn văn lớp 10 chi tiết ngắn gọn

Soạn văn lớp 10 chi tiết ngắn gọn, soạn bài giảng giáo án ngữ văn lớp 10 nâng cao hay nhất

Tuần 1:

Tổng quan văn học Việt Nam


Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


Tuần 2:

Khái quát văn học dân gian Việt Nam


Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)


Văn bản


Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống


Tuần 3:

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn)


Văn bản (tiếp theo)


Tuần 4:

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy


Lập dàn ý cho bài văn tự sự


Tuần 5:

Uy - lit - xơ trở về (trích Ô - đi - xê)


Tuần 6:

Ra-ma buộc tội - Trích sử thi Ra-ma-ya-na


Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự


Tuần 7:

Tấm Cám


Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự


Tuần 8:

Tam đại con gà


Nhưng nó phải bằng hai mày


Viết bài làm số 2: Văn tự sự


Tuần 9:

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa


Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết


Tuần 10:

Ca dao hài hước


Lời tiễn dặn - Trích Tiến dặn người yêu


Luyện tập viết đoạn văn tự sự


Tuần 11:


Ôn tập văn học dân gian Việt Nam


Tuần 12:

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX


Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt


Tuần 13:

Tỏ lòng - Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)


Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )


Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)


Viết bài viết số 3: Văn tự sự


Tuần 14:

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)


Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm


Đọc Tiểu Thanh Kí - Nguyễn Du


Tuần 15:

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ


Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) - Pháp Thuận


Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người - Thiền sư Mãn Giác


Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn


Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)


Tuần 16:

Cảm xúc mùa thu - Thu hứng


Trình bày một vấn đề


Tuần 17:

Lập kế hoạch cá nhân


Thơ Hai-cư của Ba-sô


Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu


Nỗi oán của người phòng khuê - Khuê oán


Khe chim kêu - Vương Duy


Tuần 18:

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh


Lập dàn ý bài văn thuyết minh


Tuần 19:

Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu


Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) - Phần 1: Tác giả


Viết bài làm văn số 4 - Văn thuyết minh


Tuần 20:

Đại cáo bình Ngô - Tác phẩm


Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh


Tuần 21:

Tựa "Trích diễm thi tập"


Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia


Khái quát lịch sử Tiếng Việt


Tuần 22:

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn


Tuần 23:

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)


Phương pháp thuyết minh


Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh


Tuần 24:

Chuyện chức phán sự đền Tản viên - Nguyễn Dữ


Đọc thêm: Truyền kì mạn lục - Nguyễn Dữ


Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh


Tuần 25:

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt


Tóm tắt văn bản thuyết minh


Tuần 26:

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung)


Tào tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung


Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học


Tuần 27:

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Trích Chinh phụ ngâm


Lập dàn ý bài văn nghị luận


Tuần 28:

Truyện Kiều


Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


Tuần 29:

Trao duyên - Truyện Kiều


Nỗi thương mình - Nguyễn Du


Lập luận trong văn nghị luận


Tuần 30:

Chí khí anh hùng - Truyện Kiều


Thề nguyền - Truyện Kiều


Tuần 31:

Văn bản văn học


Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối


Tuần 32:

Nội dung và hình thức của văn bản văn học


Các thao tác nghị luận


Viết bài làm số 7: Văn nghị luận


Tuần 33:

Ôn tập phần tiếng Việt - Ngữ văn 10


Luyện tập viết đoạn văn nghị luận


Viết quảng cáo


Tuần 34:

Tổng kết phần Văn học - Ngữ văn 10


Tuần 35:

Ôn tập phần Tập làm văn - Ngữ văn 10

Bài viết liên quan

Quay lại